Kaszinó kártyajáték

Kaszinó kártyajáték

Posted on Kategóriák: Játékok, Játékszabály, Kártyajátékok

Kaszinó

Elegáns játék. Látszólagos egyszerűsége dacára is lehet nagyon jól és nagyon rosszul játszani.

Két játékos játssza az 52 lapos francia kártyával.

A kártya színei:

treff (fekete színű), ♥ kör (piros színű), ♦ káró (piros színű), ♠ pikk (fekete színű)

Az egyes kártyák pontértékei:

 

Figura pontérték Figura pontérték
Király (K) 13 Hatos (6) 6
Dáma (D) 12 Ötös (5) 5
Bubi (B) 11 Négyes (4) 4
Tízes (10) 10 Hármas (3) 3
Kilences (9) 9 Kettes (2) 2
Nyolcas (8) 8 Ász (Á) 1
Hetes (7) 7

 

A király koronás férfit, a dáma hölgyet, a bubi apródot ábrázol, a számos kártyák neve a kártyajelző rajzocskák számával egyenlő.

A játék célja 11 pont elérése.

  1. Aki több lapot visz haza (legalább 27 lapot), kap 2 pontot.
  2. Aki több pikk ♠ lapot vitt haza, kap 1 pontot.
  3. Aki hazaviszi a ♦ 10 -est, kap 2 pontot. A ♦ 10 -esnek nagy kaszinó a neve.
  4. Aki hazaviszi a ♠ 2 -t kap 1 pontot. A ♠ 2 -nek kis kaszinó a neve.
  5. Minden ászért 1-1 pontot számít hazavivője.
  6. Tábla 1 pont.

Táblát csinál a játékos, ha az asztalon levő összes lapokat leüti és hazaviszi. Tábla után tehát az asztalon nem marad fekve lap.

Ha egy kiosztás alatt nem érte el egyik játékos sem a 11 pontot a következő kiosztás alatt folytatják a játékot.
Mihelyt valamelyik játékos elérte a 11 pontot, bemondhatja a játék közben is, hogy kint van, mire a játék véget ért.

Kaszinó kártyajáték lefolyása a következő:

Az osztó partnerének 3, magának is 3 lapot ad a következő 4 lapot nyíltan kiteríti az asztalra.
A partner kezdi a játékot.  A lapok pontértéke irányítja a játékot. Megvizsgálja a lapjait és egybeveti az asztalon fekvő lapokkal. A lényege a játéknak az, hogy a kezében levő egy vagy több lappal hazavihet, elüthet az asztalon fekvő egy vagy több lapot, ha a pontjaik összege egyezik.
A soron levő játékos csak egy ilyen ütést csinálhat, és a leütött lap vagy lapok pontszámának összege nem lehet 13-nál nagyobb.
Ha nem tud ütést csinálni, leteszi egyik lapját nyíltan az asztalon fekvő lapokhoz.

1. Példa:

Az asztalon fekszenek: ♦ ász. ♠ 2. ♦ 8. ♦ 10.
A soron levő játékosnál van: ♥ bub. ♥ 10. ♣ 5.
A másik játékosnál van: ♦ 3. ♣ 3. ♠ 10.

Kaszinó kártyajáték játékszabálya
Kaszinó kártyajáték játékszabálya

A soron lévő játékos a helyzet mérlegelése után megállapítja, hogy a következő lehetőségek között választhat:

  1. ♥ 10-esével hazaviheti az asztalon fekvő ♦ 10-est (nagy kaszinót), ez 2 pontot és 2 lapot jelent.
  2. ♥ 10-esével hazaviheti az asztalon fekvő ♠ 2-est és ♦ 8-ast (kis kaszinót), ez az ütés 1 pontot, 1 pikket és 3 lapot jelent.
  3. ♥ bubijával hazaviheti a ♦ 10-est és a ♦ ászt. Ez az ütés 3 pontot és három lapot jelent.
  4. ♥ bubijával hazaviheti ♦ ászt, a ♠ 2-est és a ♦ 8 ast. Ez az ütés 1 pikket, 2 pontot és négy lapot jelent.

A játékos a 3. változatot választhatja, mert itt jár legjobban. Az asztalon marad a ♠ 2 és a ♦ 8.

A második játékos kerül sorra, ♠ 10-esével hazaviszi a ♠ 2-est és a ♦ 8-ast, és minthogy az asztalon nem hagyott lapot, táblát csinált, amikért külön 1 pontot ír fel. A táblákat a játékosok a játék alatt jegyzik.
Az első játékos kerül újra sorra, és minthogy az asztalon nincs kártya, leteszi a kezébe lévő ♣ 5, a második játékos miután az asztalon levő lapot hazavinni nem tudja, leteszi a ♦ 3-ast.
Most újból az első játékos kerül sorra. Leteszi a ♥ 10-est. Utána a második játékos az asztalon fekvő általa letett ♦ 3-ast a kezében levő ♣ 3-assal leüti és hazaviszi.

 

 

Miután mindkét játékos kezéből kifogytak a kártyák, az, aki az utolsó ütést csinálta, vesz először három lapot a talonból, azután a másik szintén három lapot vesz magának.
Lehetséges, hogy az egyik játékos mind a három lapjával már az első alkalommal egy ütést csinál, minek következtében előáll a helyzet, hogy csak a másik játékosnál van lap.
Ilyen esetben a másik játékos nagyon kényelmesen játszat, mert nem kell félnie, hogy ellenfele az általa letett lapot esetleg elviszi.

2. Példa:

Az asztalon fekszik: ♠ király. ♥ 8.
Első játékosnál van: ♣ ász. ♦ 9. ♥ 3.
Második játékosnál van: ♥ ász. ♣ 3. ♦ 10.
Első játékos három lapjának összege 13. Az asztalon fekvő király értéke ugyanennyi, tehát mindhárom lapjával hazaviszi a ♠ királyt. A második játékos van soron.
Az asztalon fekszik ♥ 8.
Kényelmesen kombinál, mert az első játékos újabb talonvásárlásig játékon kívül van, leteszi a ♣ 3-ast, amivel az asztalon fekvő pontszám 11-re növekedett, és mint hogy a kezében maradt két lap (♥ ász.  ♦ 10.) pontértéke együttesen szintén 11, elviszi az asztalon fekvő két lapot, és táblát csinált, mert nem hagyott az asztalon lapot.

Kaszinó végjáték és elszámolás

H a talon utolsó hat kártyája kerül felvételre, ezeket a játékosok nem veszik kezükbe, hanem nyíltan maguk elé fektetik, hogy a másik játékos is láthassa, így tehát nyílt lapokkal játszanak.
Az asztalon maradt lapokat az utolsó ütést csináló játékos viszi haza.
A játékosok feljegyzik a játék végén a nyert pontokat.
Minden pont egy függőleges vonal (strichula).

Először megszámolják a hazavitt lapokat. Kinek több lapja van, felír 2 pontot, vagyis 2 vonalat.
Akinek több pikkje van, felír 1 pontot (1 vonalat).
Minden egyes hazavitt ászért 1-1 vonal jár.
A kis kaszinóért (♠ 2) hazavivője 1, a nagy kaszinóért (♦ 10) hazavivője 2 vonalat ír. Mindezen pontokat a játék végén jegyzik fel a játékosok, a táblákat azonban azonnal megcsinálásuk után kell feljegyezni.

Mihelyt valamelyik játékos elérte a 11 pontot, játék közben is bejelentheti ezt, és a játék véget ért. Ha tévedett, úgy a másik játékos nyerte meg a játékot, minden további játék nélkül.

Amint látjuk, e játékban sok mindenre kell figyelemmel lenni.
Figyelemmel kell minden elütött lapot kísérni.
Igyekezni kell, hogy az asztalon mindig több pont feküdjék 13 nál, mert akkor az ellenfél nem csinálhat táblát.
A játékosok a játék elején megállapodnak, hogy a nyertes mennyit kap a vesztestől.