Labirintus társasjáték játékszabály

Labirintus társasjáték

Posted on Kategóriák: Játékok, Játékszabály, Társasjáték

Labirintus társasjáték

Labirintus társasjáték 2-4 játékos számára, 7 éves kortól.

A társasjáték doboz tartalma:

  • játéktábla
  • 34 labirintusjárat-kártya
  • 24 titokkártya
  • 4 játékfigura

 

Labirintus társasjáték tábla

Játéktábla

Labirintus társasjáték labirintus kártyák

Labirintus kártáyák

Labirintus társasjáték titokkártyák

Titokkártyák

Labirintus társasjáték bábuk

Játékfigurák

A labirinuts társasjáték célja

A játékosok egy elátkozott labirintus felfedezésére indulnak. Mindegyikük arra törekszik, hogy a labirintus járatainak ötletes eltolásával eljusson a reá váró titokzatos tárgyakhoz és lényekhez. Aki elsőként lebbenti fel a titok fátylát mindahányról és kiindulópontjára sikeresen visszaérkezik, az a győztes.

Előkészületek

A labirintusjárat részleteit ábrázoló kártyákat összekeverjük és kirakjuk a játéktábla szabad mezőire. Így a labirintusjáratokból véletlenszerűen mintázat alakul ki. A járatkártyák közül az egyik mindenképpen fölöslegben marad. A játék folyamán majd mindig az éppen kimaradó kártyát használjuk a labirintusjáratok elcsúsztatására.

A labirintus társasjáték 24 titokkártyáját összekeverjük és egyenlő számban szétosztjuk a játékosok között, akik ezeket képes oldalukkal lefelé fordítva egymásra teszik és maguk elé rakják.

Minden játékos választ egy figurát, és a vele megegyező színű pontra állítja a játéktábla valamelyik sarkába.

Labirintus játékszabály

Kisorsoljuk, ki kezd, majd az óramutató járásával megegyező irányba kezdünk játszani.
Az első játékos felemeli és megnézi a legfelső titokkártyáját, majd – ismét lefordítva – maga elé teszi. Az e kártyán lévő kép ábrázolja az első célt, ahova el kell jutnia.

Ahhoz, hogy e célt elérje, a játékosnak először a labirintust kell átalakítania a kimaradt járatkártya becsúsztatásával, és lépnie mindig csak ez után szabad a figurájával.

A labirintus átalakítása

A játékos a kimaradt járatkártyát valamelyik oldalról becsúsztatja a játéktábla területére, aminek következtében az átellenes oldalon kiesik egy másik kijáratkártya. Ez mindaddig ugyanitt, a tábla mellett kell hagyni, amíg a sor a következő játékosra nem kerül (lásd a kivételt).
A tábla szélén nyilak jelzik azokat a helyeket, ahol a járatkártyákat be lehet csúsztatni.
A kimaradt játékkártya azután bárhol betolható.
Kivétel: a játékkártyát nem szabad ismét ugyanazon a helyen visszatolni, ahol az imént kilökődött. Nem szabad tehát az előző játékos lépését rögtön „visszacsinálni”.
Az első teendő minden esetben a labirintus egy szakaszának eltolása, még akkor is, ha célunkhoz a járatok megváltoztatása nélkül is eljutnánk.
Ha a járatok eltolása során a járatkártyával együtt egy figura is kitolódnék – akár a másé, akár a minénk –, akkor ezt a figurát az ellenkező oldalról imént becsúsztatott járatkártyára kell rátenni. A figurák ilyetén áthelyezés nem számít lépésnek.

Labirintus játék

Haladás a figurával

A labirintusjáratok eltolását követi a játékos lépése a figurával. A labirintus minden olyan pontjáig el lehet jutni, amelyet a kiindulóponttal folyamatos járatvonal köt össze. Az ilyen járatokban tehát olyan messzire mehetünk el, amely messzire csak akarunk, vagyis nem számít, hogy hány kártyakockán lépdelünk végig.

A labirintus társasjáték -ban nem kötelező lépni. A figuránkat akár ott is hagyhatjuk, ahol éppen van.
Egy mezőn több figura is állhat: a figurák nem ütik ki egymást. Ha valaki nem tud rögtön céljáig eljutni, akkor figurájával addig a pontig célszerű elmennie, ahol feltehetőleg jó helyzetben várhatja a következő lépést.
Ha valaki elérte az első titokkártya által megjelölt célt, akkor ezt a kártyát bizonyítékul képpel fölfelé fordítva odateszi a lefelé fordítottak mellé.
Amikor legközelebb megint rajta a sor, akkor ismét megnézi lefelé fordított kártyái közül a legfelsőt, és most ehhez a célhoz igyekszik eljutni, majd, ha már sikerült, ezt a kártyát is felfedi, stb.

A labirintus játék vége

Ha egy játékosnak már valamennyi titokkártyája képpel felfelé néz, akkor arra kell törekednie, hogy figuráját visszavezesse arra a sarokmezőre, ahonnan elindult.
Az a győztes, aki valamennyi titokkártyáját felfedte és figuráját elsőként juttatta vissza a kiindulópontra.

Labirintus gyerekeknek

Hogyan játszuk a játékot kisebb gyerekkel?

Hogy egyszerűbb legyen a játék, az elején végig lehet nézni a titokkártyákat. Ezúttal tetszőleges sorrendben kereshetjük fel a ránk váró rejtélyes tárgyakat, vagyis minden lépénél újból kinézhetjük az éppen legkönnyebben elérhető célt.
Megállapodhatunk abban is, hogy a játék végén a figurának nem kell visszamennie kiindulópontjára, elég, ha tetszőleges helyen kilép a labirintusból.

Gyártó: Ravensburger