rizikó társasjáték játékszabály

Rizikó társasjáték játékszabály

Posted on Kategóriák: Játékok, Játékszabály, Társasjáték

Rizikó társasjáték játékszabály

Játékszabályok 3-6 játékos számára

Előkészítés

A rizikó társasjáték kezdete előtt az egyik játékost Tábornoknak jelölik ki. Valamennyi játékos szint választ, és kiválasztja a hozzá illő hadosztály-figurákat. Az egyik résztvevő lesz a Tábornok. Ha hatnál kevesebben játszanak, a Tábornok kiveszi azokat a feladat-kártyákat, amelyek a fel nem használt színekhez tartoznak.
A Tábornok megkeveri a kártyacsomagot és balról jobbra haladva mindenkinek oszt egy lefelé fordított kártyát. A maradékot leteszi, amelyeket nem szabad megnézni. A játékosok megnézik kártyáikat, amelyek meghatározzák titokban tartandó – feladatukat.
A játékosok most megkapják meghatározott számú hadosztályaikat, amely a résztvevők számától függ:

3 játékos - 35 hadoszátly
4 játékos - 30 hadosztály
5 játékos - 25 hadosztály
6 játékos - 20 hadosztály

A Tábornok vegye ki a két jóker-kártyát a RIZIKÓ-kártyacsomagból, majd keverjen. Ossza ki az összes kártyát a játékosoknak az óramutató járásával megegyező irányban haladva. (Figyeljünk arra, hogy 4-5 fő esetén 2 játékos eggyel több kártyát kapjon.) Ezek a kártyák jelölik, hogy a játék kezdetekor a játékosok mely körzeteket birtokolják.

A játékosok most helyezzenek 1-1 hadosztályt minden számukra a kártyákkal kijelölt területre. Ezután a Tábornoktól balra kezdve a játékosok egyenként helyezzék el további hadosztályaikat. Nincs további megkötés arra nézve, hogy egy területre hány hadosztály kerüljön, (azon kívül, hogy mindegyiken legalább egy legyen). A játékosoknak valamennyi hadosztályukat el kell helyezniük az általuk birtokolt körzetekre. Amennyiben ez megtörtént, a játékosok adják vissza RIZIKÓ-kártyáikat a Tábornoknak, aki visszateszi a jókereket, megkeveri a csomagot, majd lefordítva leteszi egy mindenki által látható helyre.

 

A rizikó társasjáték menete

A Tábornoktól balra ülő játékos kezd, és az óramutató járásának megfelelően következik a többi résztvevő. Egy kör három egymást követő szakaszból áll.

1. szakasz – Erősítés

Egy forduló kezdetekor a játékos erősítést kérhet.

1. A játékos annyi hadosztályt kaphat ,amennyi az általa birtokolt körzetek számának egyharmada, de minimum hármat.

Példa:

Egy játékos 17 körzetet birtokol. Kaphat 17:3 = 5 hadosztályt (az osztásnál képződő maradék 2 nem vehető figyelemben).

A játékos 4 körzetet birtokol, tehát három hadosztályt kaphat 4:3 = 1 (de három a minimum).

2. További egységeket kaphat a játékos, ha forduló kezdetén teljes kontinenseket birtokol (ehhez az szükséges, hogy egyedül birtokolja a kontinens összes körzetét). A kontinensekért kapható hadosztályok számértéke:

Ausztrália: 2
Dél-Amerika: 2
Afrika: 3
Európa: 5
Észak-Amerika: 5
Ázsia: 7

3. A játékos becserélheti a birtokában lévő RIZIKÓ-kártyákat hadosztályokra, ha új körzeteket hódít meg. (l. 2. szakasz). A kártyák a következő módon cserélhetők:

3 gyalogság: 4
3 lovagság: 6
3 tüzérség: 8
mindegyikből 1: 10

Megjegyzés

- Akárhány kártyakészlet becserélhető egy fordulóban.
-A jóker bármit helyettesíthet.
-Ezenkívül, amennyiben a kicserélt kártya a játékos által már elfoglalt körzetet ábrázol, 2 extra hadosztály nyerhető. A kapott hadosztályokat ezután a kártyának megfelelő körzetre (körzetekre) kell elhelyezni.

A játékos köteles a 3. pontban leírt valamelyik kártyakészletet lecserélni, ha 5 vagy annál több kártyával rendelkezik. Más esetben a csere nem kötelező.

Példa:

A játékos 3 lovassági és 1 gyalogsági kártyával rendelkezik. Annak reményében, hogy sikerül kapnia egy tüzérségit – ezáltal 10 hadosztálynyi kártyakészlethez jutna –, nem cseréli be a lovassági kártyakészletet.

A játékos 2 tüzérségi és 3 gyalogsági kártyával rendelkezik. Most köteles a gyalogsági készletet 4 hadosztályra becserélni.

A játékos 2 tüzérségi, 2 gyalogsági és 2 lovassági kártyával rendelkezik. Ilyenkor 2 tüzérségi, 2 gyalogsági és 2 lovagsági kártyával rendelkezik. Ilyenkor köteles 2 kártyakészletet becserélni.

A kicserélt kártyákat a Tábornoknak kell adni, aki visszateszi őket a RIZIKÓ-kártyacsomag aljára.

Az extraként kapott hadosztályok kivételével az erősítés szakaszában kapott elfoglalt körzetre is elhelyezhetők, de feloszthatók a játékos által elfoglalt körzetek között.

2. szakasz – Csata

Támadás csak határos, illetve a támadás kiinduló körzetével szaggatott fekete vonallal összekötött körzet ellen indítható. A támadó legalább 2 hadosztályt kell, hogy felhasználjon a támadáshoz. Ha a támadó csak 2 hadosztályt használ, csupán 1 dobókockával dobhat.

A harcolók az akció során használhatnak 1,2, vagy 3 hadosztályt, de ha egy körzetet elfoglalnak legalább egy hadosztályt hátra kell hagyniuk. (Legalább egy védő hadosztálynak tehát minden esetben állomásoznia kell a körzetekben.)

A támadónak meg kell neveznie:

-A támadás kiindulópontjaként szolgáló körzetet.
-A megtámadni szándékozott körzetet.
-A támadó hadosztályok számát.

A csata megkezdődik. A támadó a piros kockákkal dob. Dobhat a támadó hadosztályok számával megegyező számú kockával vagy kevesebbel is. (Megjegyzés: célszerű a lehető legtöbb kockával dobni.)

Példa:

A játékos olyan körzetből kíván támadni, ahol 2 hadosztálya állomásozik. Ilyen esetben egy kockával dob.

A játékosnak 10 hadosztálya van egy adott körzetben. Ez esetben 1, 2 vagy 3 kockával dobhat. (Javaslat: általában előnyös a lehető legtöbb kockával dobni.)

Az a játékos, aki a támadás bejelentése előtt dob, abban a körben elveszti a támadás jogát.

A védő játékos a kék kockákat használja. Amennyiben 3-nál kevesebb védő hadosztálya állomásozik a megtámadott körzetben, csak 1 kockával dobhat.

A támadó és a védő dobása után az eredmények összehasonlítják. A támadó és a védő által elért LEGMAGASABB dobott számokat hasonlítjuk össze. A nagyobb számot dobó játékos győz, a vesztes levesz 1 hadosztályt az adott körzetből és visszateszi azt a fel nem használt játékfiguráihoz. Ha a játékos egy kockánál többel dobott, a MÁSODIK LEGMAGASABB dobott értéket kell összehasonlítani, és ez alapján dönthető el, hogy melyik fél veszti el a következő hadosztályt.

A továbbiakban néhány példán bemutatjuk a fenti szabályok alkalmazását.

rizikó társasjáték játékszabály

A támadó 2 hadosztállyal támad. 6-ost, 1-est, 1-est dob a kockákkal. A védő egy kockával 3-ast dob. A védő veszít 1 hadosztályt.

A támadó 3 hadosztállyal támad. A védőnek 2 hadosztálya van. Mindkét fél 1 hadosztályt veszít.

rizikó társasjáték játékszabály
rizikó társasjáték játékszabály

Ha a támadó és a védő egyformát dob, a védő győz. Ebben az esetben a támadó 3 hadosztállyal támad 2 ellenében, és 2 hadosztályt veszít.

Annak ellenére, hogy a védő 2 hadosztállyal harcol, itt mégis veszít egyet.

rizikó társasjáték játékszabály
rizikó társasjáték játékszabály

Ebben az esetben 2-2 hadosztály száll szembe egymással. A támadó 2 hadosztályt veszít, mivel azonos pontszám esetén a védő győz.

Nyugat-Európa, mivel határos vele, megtámadhatja Dél-Európát. Dél-Európa megtámadhatja Egyiptomot, mert szaggatott fekete vonal köti össze őket.

rizikó társasjáték játékszabály
rizikó társasjáték játékszabály

Alberta 4 hadosztállyal megtámadhatja Ontariot 1, 2 vagy 3 kockával dobva. Ontario 1 kocka dobásával védekezhet.

Ha a csata eldőlt, a játékos folytathatja a támadást ugyanazon, vagy bármely más régió ellen addig, amíg úgy nem dönt, hogy a hadműveleteket abban a körben már beszünteti. Amennyiben a csatároszások alatt valamely körzetbe utolsó védő hadosztály is megsemmisül, a támadónak a régiót azonnal el kell foglalnia úgy, hogy az adott körzet elleni utolsó támadósban felhasznált hadosztályait odahelyezi.

Példa:

A játékos adott körzetben 5 hadosztály van. Úgy dönt, hogy 2 hadosztállyal megtámadja a szomszédos 1 hadosztállyal védett körzetet. A támadó bizonyul győztesnek a kockadobás után. El kell foglalnia a meghódított körzetet 2 hadosztállyal, de odatelepíthet 3-at vagy 4-et is. 5-öt azért nem, mert a játék során egyetlen terület sem maradhat üresen.

A játékos folytathatja a támadást az elfoglalt területről.

Ha a támadások során az egyik játékos utolsó hadosztályát is megsemmisítik, a szóban forgó játékos átadja RIZIKÓ-kártyáit a támadónak, és a feladat-krátyáit – az összes résztvevő elöl letakarva – a Tábornoknak.

Ha a csata szakasz idején egy, vagy több régiót a játékos elfoglal, a Tábornoktól egy lefelé fordított RIZIKÓ-kártyát kap. A RIZIKÓ-kártya készletek a következő fordulóban erősítésként extra hadosztályokra váltható.

3. szakasz – Átcsoportosítás

A játékos most átcsoportosíthatja hadosztályait kizárólag EGY körzetből egy másik szomszédos körzetbe, feltéve, hogy az első körzet nem marad védő hadosztály nélkül. Megjegyzés: Fordulónként csak egy átcsoportosítást lehet végrehajtani.

Ezután az új játékos következik.

A győztes

Az a játékos, aki elsőként éri el a feladat-kártyán meghatározott célt, bemutatja feladat-kártyáját a többieknek, és megnyerte a játékot.

Szabályok 2 játékos részére

A játékosok szint választanak, és mindegyikük 40 hadosztályt kap. Egy harmadik szín a semleges erők jelzésére szolgál, 28 hadosztállyal.

A jókerek kivétele utána a 42 RIZIKÓ terület-kártyát összekeverjük, és az előző játékhoz hasonlóan kiosztjuk. Minden játékos, beleértve a semleges felet is, 14 db-ot kap. A játékosok felosztják hadosztályaikat, mint az előző játékban, majd a semleges hadosztályokat is elhelyezik, kettőt-kettőt minden régióra.

A RIZIKÓ-kártyákat a jókerekkel együtt összegyűjtjük és megkeverjük. A feladat-kártyák nem kerülnek felhasználásra.

A játék célja: elsőként megsemmisíteni az ellenfél haderőit. Amelyik játékosnak ez sikerül, az a győztes, tekintett nélkül a semleges fél pillanatnyi állására. A játék menete az előzőével megegyezik az alábbi kivételeitől eltekintve.

Amikor valamely játékos erősítést kap (1. szakasz), a semleges fél ezen erősítés felét kapja, de a maradékot, hasonlóan az előzőleg leírtakhoz, itt is figyelmen kívül kell hagyni.

Példa:

A játékos a kör kezdetekor 19 területet birtokol, Afrika megszállója, és becserél egy lovassági kártya-készletet. 6+3+8=17 hadosztályt kap. A semleges fél 8 hadosztályt kap.

A második játékos helyezze el az extra semleges hadosztályokat a semleges fél birtokolta területekre saját belátása szerint, de csak MIUTÁN az első játékos lehelyezte a saját erősítését.

A csata szakaszában (2. szakasz) a játékos a semleges felet második ellenfélnek tekintse. Amennyiben a semleges felet a játékos megtámadja, a támadást a hagyományos módon be kell jelenteni. A másik játékos játszik a semleges területek védelmében. A támadó folytathatja a támadást akár a semleges fél, akár a másik játékos ellen, és ha a körben egy vagy több körzetet elfoglal, éppúgy megkapja a RIZIKÓ-kártyát, mint az előző típusú játékban.

Ezután a második játékos következik. A semleges fél sohasem támad (így nem is kap RIZIKÓ-kártyát), és átcsoportosítást sem végezhet.